Home / speed dating in hertfordshire area / Marathi sex chat for read

Marathi sex chat for read

‘मँडम, अजून तास सुटायला वेळ आहे आणि दारावाजापन बंद आहे’, हे म्हणू पर्यंत सुनील ने माजी साडी काढून टेबले वर फेकली. तेवड्यात त्याने मला विचार करायला संधीही न देता पटकन मजा परकर वर केले. आता त्याच्यासमोर त्याची निशा मँडम ब्लाउझ आणि परकर कमरेपर्यंत वर अशी स्टेज वर झोपली होती. मला आजुन पण तुम्हला नागडी करून झावायची इच्छा होत आहे हो’. तो म्हणाला, ‘मँडम खरच तुमचे चूत चे फळ खूप रसिले आहे. ‘अरे सुनील रात्री मी उशीवर घासायचे , आज तू मला खरे घासणे काय असते ते सांगितले’. ‘बर बर, आज पुढचे शिकू’ मी त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत म्हणाले. साडीच्या त्या खालच्या भागात गार हवा सुद्धा वाहायल लागली होती. कदाचित आजून गोधडीत गरम होत असतील.’ त्याने माज्याकडे पाहत उत्तर दिले. कारण मला त्याला आजून पुढे माजी योनी दाखवायची नावाती. तो खालून माजी मांडी पाहत आहे आणि मी दुर्लक्ष करत आहे या विचाराने माजी हृदय जोरात ठोके मारत होते. " "बीर एकदम चील आहे बघा" म्हणत ३० - ३५ वर्षाची बाई हातात बिअरची बाटली घेउन झोपडीतून बाहेर आली. लांब केसांचा बुचडा बांधलेला होता त्यात रानटी फुले फारच आकर्षक होती. "साह्येब आधी मी जेवण बनवते मग येळ असेल, जमेल तसे, काय काय हव ते सांगा." काय काय मीळणार ह्या कल्पनेनेच माझ्या भुका वाढल्या. तीचा काष्टा चुतला घट्ट चिकटला होता व ती डोळे मीटून तीची चुत पायात ठेवलेल्या दगडावर घासत होती. मी तीला व्हॅनच्या मागच्या भागात खेचले व व्हॅन नीट बंद केली. ती साडी नुसतीच गुंढाळलेली असल्याने ति एकदम नागडी झाली. तीची साफ गोटा केलेली चुत तीने पाय फाकवून दाखवली, बोटे तोंडात घालून ओली केली व आधी चुतमण्यावर चोळली मग दोन बोटे चुत मध्ये सरकवून त्या बोटांनी चोदायला सुरु केले. पण कधीतरी तुमच्या सारखे दर्दी झवणारे येतात मग झवण्याचे सुख मिळते, आनंद मिळतो." मी कपडे काढले, नागडा झालो, तिचे एका हाताने चुत चोळणे सुरु होते. " ह्या नागड्या अनुभवी, मादक बाईने माझे कुतुहूल वाढवले होते.जंगलात झाडे तोडणार्*या कातरी बायका असतात तशी ती होती. कंबरेला पदर असा खोचलेला होता की पोटाच्या खळग्यातली भली मोठी बेंबी लक्ष वेधणारी होती. दोन दिवस कामामूळे शरीराची भुक विसरावी लागली होती.पण मला आधी जेवायलाच हवे होते. केव्हा एकदाचे जेवण संपवतो व ही मादक नशीली स्वीट डीश खातो असे झाले होते. तिच्या साडीच्या काष्ट्या मुळे दोन्ही गांडगोळे वेगळे झाले होते. तिला माझी चाहूल लागली म्हणून तीने माझ्या कडे पाहात "साह्येब तुमच ते मुसळ जरा चड्डी बाजूला करून दाखवा की" माझ्या ताठ झालेल्या लवड्याला बघत बघत तीने डोळे मीटले, मान मागे नेली, ती झडणार हे जाणवले म्हणून मी तीच्या मागे गेलो, लवडा बाहेर काढला व काष्ट्याच्या आत घातला, तीने लगेच गांडगोळ्यात लवडा घट्ट धरून दाबायला सुरु केले. "अर भाकरी बनवीत होती, वेळ लागला, हो साह्येब पोचले हाएत, खाटेवर आराम करताहेत." ती झोपडीतून बाहेर आली "सत्त्या व्हता, माझा दोस्ताना हाय, तुम्हाला ढाबा गावला की नाही इचारीत होता." तीने पटकन तीन जाड भाकर्*या शेकल्या आम्ही दोघे जेवलो. मी तिच्या नीपलला सावकाश कुरवाळल्यावर, चोखल्यावर तिने डोळे बंद केले होते. "ते म्या नंतर सांगेन पण आधी जमल तेवढे झवत बसू मग निवांत बोलू" असे म्हणत तीने मला खाली झोपवले. लवड्याचा मणी तिच्या चुतदाण्यावर चोळत तीने चुतमध्ये घुसवला. "बया बया कीती चीक रिकामा केला, माझ्या उखळात एवढि जागा न्हाय. मी पटकन खाली वाकून तीचा चुत दाणा माझ्या ओठात पकडला व चोखला.

त्या अंधार्*या झोपडीतुन खूपच मादक आवाज आला "साह्येब, कडक सरबत का लींबु पानी घेणार? "थंड असेल तर बीअर नाहीतर दोन पेग रम पेप्सी बरोबर, पण पेप्सी थंड आहे का? हा रस पाहीजे असेल तर त्यो पण मिळल" असे म्हणत तीने तीचे नीपल पदरावरूनच चोळून दाखवले. व्हॅनच्या मागच्या काचा गडद असल्याने कोणी बघेल ह्याची भिती नव्हती. तिला दिवसात दहा जणा कडून आडवे पडून चोदून, ठोकून घ्यायची सवय होती असे दिसत होते. हे आंडगोळे चिकाने बघा कीती जड झाले हाय, रिकामे करणारी कोणी गावली न्हाय काय? तुम्ही मला झवणार का मी वर चढून तुम्हाला ह्या चुतमधे ठासून घेवू? तू ह्या झोपडीत राहून हे चुतला गोटा करायचे, वर चढून चोदायचे कुठे बघीतले?

पण ते अवघड जात होते, साडी सिल्क ची असल्याकारणाने त्याचे दोने माज्या हातातून सरकत होते. ‘सुनील नको नाआआआ’ मी हे म्हणताच होती कि तेवड्यात त्याचा मुलायम स्पर्श माज्या भेगेवर मला जाणवायला लागला.

ज्या पुचीला मी सकाळी साबण लाऊन धुतली तिच्या चीरेवरून सुनील बोट फिरवत होता.

मी माझ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो.

एका फाट्याच्या पानाच्या टपरिवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे.

130 comments

  1. Read and Post Marathi Chawat Katha here. HOME. Marathi Sex Stories. Marathi Cyber Sex Chat. Sex-Stories

  2. Railway Madhe Anju Mami Cha Sex Encounter Marathi Katha. Read more. सासुची. Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat

  3. Read marathi sex story, marathi sex stories, marathi chavat katha, marathi pranay katha, marathi sex katha, sex stories in marathi, sex story in marathi, marathi.

  4. Hot Indian Sex Stories Forum. मी माझ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या.

  5. Best Marathi Sex Stories in Marathi Font with Marathi Sex story and Marathi chawat sex katha. Read the rest. या दिवशी पोस्ट.

  6. Daily Updated Indian Sex Stories in Hindi, Angrezi, English, Urdu, Tamil, Punjabi, Telugu, Marathi, Kannada, Gujrati, Bangla and adult cartoon comics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*