Non pay cam2cam christian love dating marriage

Czy jednak nie nadużywają tego autorytetu zbyt często? Biskupi, którzy mówią o sobie, iż są „sługami” na czele z papieżem, będącym „sługą sług” — w rzeczywistości podzielili pomiędzy siebie cały świat i ciągle naginają go do wizji Kościoła, powołując się przy tym na autorytet samego Boga.Gdybym tego samego dnia opuścił nabożeństwo wieczorne, na pewno nie zmrużyłbym oka do rana.

Władzy tej nie można porównać z żadnym innym ludzkim panowaniem — wykracza ona bowiem poza świat stworzony(1).

Ci ludzie mają prawo wiedzieć, ponieważ to oni są prawdziwym Kościołem — „ludem wybranym, narodem świętym”, a nie ciemną masą u progu trzeciego tysiąclecia. Jestem daleki od jakiejkolwiek formy odwetu czy nienawiści. Słabości ludzi Kościoła, które opisuję, są udziałem każdego człowieka.

Nikt też nie jest wolny od błędów, pomyłek i upadków.

Moje własne przeżycia i opinie uzupełniam relacjami naocznych świadków oraz ich komentarzami. Wszedł do innego świata i po trzech latach postanowił go opuścić. Obawiają się potępienia ze strony hierarchii i większości wiernych.

Wiem jednak, jak długie ręce mają hierarchowie Kościoła. Ta książka, to pierwsze tego typu świadectwo w skali naszego kraju.

240 comments

  1. Are you looking for some hot live camsex with cam2cam option. We even have this cam2cam feature for free on our hot live sex site. Enter now and enjoy camtocam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*